NEUROPSYCHOLOG

Od łagodnych zmian aż po uciążliwe zaburzenia funkcji poznawczych – uszkodzenia mózgu mogą objawiać się na wiele sposobów, a ich dokładne poznanie wymaga specjalistycznej oceny. Zmagasz się z dotkliwymi skutkami przebytego urazu głowy, a może wracasz do zdrowia po operacji neurochirurgicznej? Neuropsycholog podczas wizyty zlokalizuje źródło zaburzeń oraz zaplanuje właściwą terapię.

Problemy neurologiczne w zależności od przyczyny mogą dawać różne objawy – od łagodnych, aż po zaburzenia znacznie utrudniające samodzielne funkcjonowanie chorego. Pomoc neuropsychologiczna może okazać się niezbędna, jeśli chodzi o określenie zmian w procesach poznawczych, postępu choroby czy skuteczności podjętego leczenia.

Neuropsycholog – czym się zajmuje i jak pomaga?

Neuropsycholog bada zależność pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka, wykorzystując do tego celu szeroką wiedzę z zakresu neurologii oraz psychologii. Na podstawie badania procesów psychologicznych pacjenta, neuropsycholog jest w stanie określić rodzaj oraz lokalizację zmian w mózgu, które wpływają na konkretne zachowanie. Co więcej, pomoc neuropsychologiczna to nie tylko konsultacja i badanie, ale także terapia,  której celem jest złagodzenie lub nawet odwrócenie zmian, jeśli jest to możliwe w danym przypadku.

Porady oraz terapie neuropsychologiczne kierowane są w szczególności do osób cierpiących na:

  • biologiczne uszkodzenia mózgu (udar, uraz czaszkowo-mózgowy)
  • choroby neurodegeneracyjne (Alzheimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane)
  • zaburzenia po operacji neurochirurgicznej (np. usunięcie guza mózgu)
  • zaburzenia mowy (afazja)
  • zaburzenia pamięci (amnezja)
  • pozostałe zaburzenia funkcji poznawczych, np. w przebiegu chorób psychicznych

Jak wygląda wizyta u neuropsychologa?

Podstawą wizyty u neuropsychologa jest wywiad z pacjentem i jego rodziną, a także badanie, które opiera się m.in. na ocenie uwagi, percepcji, pamięci, rozumowania, emocji czy osobowości. Neuropsycholog podczas konsultacji wykorzystuje również różnego rodzaju metody eksperymentalne oraz testy, które są niezbędne do postawienia właściwej diagnozy neuropsychologicznej.