TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Problemy wychowawcze czy pozostawanie w izolacji od rówieśników – dzieci na etapie dorastania doświadczają wielu trudnych emocji, z którymi radzą sobie na różne sposoby. Wizyta u psychologa, psychoterapeuty to słuszne rozwiązanie, jeśli zachowanie dziecka odbiega od normy i budzi twój niepokój. Terapia dla dzieci i młodzieży pozwala odkryć podłoże przeżywanych problemów i nadać im właściwy kierunek.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży to krok w stronę nauki skutecznego radzenia sobie z wpływem różnych emocji, które następnie przekładają się na zachowanie dziecka. Dobrze prowadzona terapia dzieci i młodzieży wspomaga prawidłowy rozwój psychiczny dziecka na każdym etapie dorastania.

Psychoterapia dziecięca – kiedy jest potrzebna?

Zawsze, kiedy zachowanie dziecka budzi niepokój rodziców i osób z otoczenia lub znalazło się w sytuacji kryzysowej. Wczesne zauważenie dziecięcych zaburzeń oraz odpowiednia reakcja ze strony rodziców może zapobiec dalszej ich eskalacji, zapewniając prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny w przyszłości.

Psychoterapeuta, psycholog dziecięcy pracuje również z dziećmi dotkniętymi problemami rozwojowymi czy psychicznymi, takimi jak:

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • depresja dzieci i młodzieży
 • agresja
 • bunt
 • wybuchy złości
 • nieposłuszeństwo
 • niska samoocena
 • problemy wychowawcze
 • problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z rówieśnikami

Jak wygląda psychoterapia dzieci i młodzieży?

Terapia dziecięca ma inny charakter – dziecko udaje się na psychoterapię za pośrednictwem rodzica, nie mając jeszcze poczucia jej konieczności. Psychoterapeuta stopniowo zdobywając zaufanie dziecka, poznaje jego historię oraz emocje. To staje się podstawą do dalszej pracy – nie tylko z dzieckiem, ale całym jego otoczeniem.